Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Klachtenregeling Zuxx

 

Er zijn verschillende onderdelen binnen Zuxx op zorggebied of met diensten. Wij vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij Zuxx, en daarom willen we er alles aan doen om je daarin te begeleiden. Ook als je het ergens niet mee eens bent, of een klacht hebt over de manier waarop wij zorg verlenen of jou een dienst aanbieden.
Het is prettig als het contact onze zorgverleners en andere professionals in onze praktijk deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt, of ergens ontevreden over bent of een vraag hebt. We nemen graag de tijd voor jou.
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Kijk hieronder waar je terecht kunt.

 

Verloskunde

Graag gaan we eerst met jouzelf in gesprek, komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Deze is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.
Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl

 

Kraamzorg

Zuxx Kraamzorg is aangesloten bij de brancheorganisatie BO Geboortezorg en bij het afhandelen van klachten volgen wij hun klachtenregeling. Mocht je een klacht hebben dan vragen wij je in eerste instantie met ons contact op te nemen. Graag lossen wij de klacht direct en naar tevredenheid op. Je mag hiervoor:

  1. bellen met de dienstdoende verloskundige; of
  2. een mail sturen aan info@zuxx.nl

Waar je jezelf het prettigst bij voelt.
Wil je geen contact opnemen met ons, dan kun je ook direct contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor zijn wij aangesloten bij Bo Geboortezorg.
Wanneer we er samen niet uitkomen, en ook de bemiddelingspoging via de klachtenfunctionaris slaagt niet, kan de klacht nog worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg, waarbij wij zijn aangesloten. Zij doen dan een bindende uitspraak.

Zo dien je een klacht in:
Wanneer je een formele klacht wil indienen stuur je hierover of een brief, of een email. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. We gaan dan met je in gesprek. We willen weten wat er (niet) gebeurd is en waar je precies ontevreden over bent. We kijken naar de afspraken die met je gemaakt zijn en naar de evaluaties van zorg die we gedaan hebben. Zo kunnen wij voor jou met een passende oplossing komen en onze zorg verbeteren voor de toekomst. Wanneer wij niet binnen een maand na indienen van je klacht (naar tevredenheid) gereageerd hebben, kun je je klacht ook neerleggen bij Bo Geboortezorg. Hier kijkt een onafhankelijke klachtenfunctionaris naar de klacht.

Echoscopie

Niet tevreden? Laat het ons weten!
Bij Zuxx doen wij er alles aan om je na elk bezoek tevreden de deur uit te laten gaan. Wij willen je graag een veilige, comfortabele omgeving bieden waarin echo’s gemaakt worden van hoge kwaliteit waarbij duidelijke uitleg gegeven wordt.
Misschien is dat niet gelukt en ben je niet (helemaal) tevreden over onze zorg. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan kunnen we samen kijken wat er anders kan en verbeteren. Soms is er sprake van een misverstand of onduidelijke communicatie, dan kan een gesprek al veel verheldering bieden.
Brengt een gesprek niet wat je ervan had verwacht, of is een gesprek niet gewenst, dan is het mogelijk je klacht te melden bij de KNOV Klachtenregeling.
Je kunt ook een beroep doen op de KNOV klachtenregeling als de echo is uitgevoerd door een niet-verloskundige echoscopiste die in dienst is bij een verloskundigenpraktijk.
Of Indien er een klacht is over het functioneren van een echoscopist die lid is van de BEN, is het ook mogelijk om die klacht bij de klachtencommissie van de BEN neer te leggen. Je kunt klachtenformulier van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) hier (https://www.klachtencompany.nl/ben/) downloaden en mailen naar klachten@echoscopisten.nl. Klik  hier voor de PDF versie van het reglement van de klachtencommissie van de BEN. Een onafhankelijke klachtencommissie kijkt vervolgens of jouw klacht gegrond is en doet een (bindende) uitspraak. Bij onvrede over de klachtenregeling kan klager of aangeklaagde zich wenden tot het bestuur van de BEN.

Incidenten

Van al onze medewerkers wordt gevraagd om een incident direct te melden. Wanneer er een incident gebeurt, wordt ook de cliënt hiervan op de hoogte gebracht. Ook kun je als cliënt zelf een melding doen van een incident. Je kan hiervoor onze organisatie bellen op: 0299-714202 of een mail sturen naar info@zuxx.nl Om inzicht te krijgen in incidenten worden zij altijd geregistreerd. In het dossier van de cliënt, maar ook in ons incidentenregister.

Veiligheid

Wij werken op basis van richtlijnen die regionaal, landelijk of in onze organisatie zijn afgesproken. Hierbij staan cliënt- en medewerker veiligheid centraal.
Al onze kraamverzorgenden geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg en is een VOG en vergewisplicht aangevraagd. Verder wordt functioneren van zorgverleners getoetst door een functioneringsgesprek, door intercollegiale toetsing en bevorderd door scholing.

Cliënttevredenheid

Wij vinden cliënttevredenheid heel belangrijk. Wij vragen op verschillende momenten naar:

  1. Voorafgaand aan de (kraam)zorg maken we afspraken over je wensen en onze inzet. Voor de kraamzorg doen we dit tijdens een intakegesprek bij jullie thuis of bij de verloskundige op het spreekuur.
  2. Tijdens de zorg wordt de zorg geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
  3. Na de kraamzorg wordt via een digitale enquête de zorg geëvalueerd. Zo kunnen wij onze zorg verder blijven verbeteren.

Je mag van ons verwachten dat wij zorg verlenen op basis van de algemene voorwaarden. Deze vind je terug op onze website. Daarnaast houden wij ons aan landelijke- en regionale richtlijnen en afspraken.

Versie 12-2023

img-cover